Statuten en reglementen

De statuten van de vereniging zijn de officieel vastgelegde regels waar de vereniging op gebouwd zijn waar zij zich aan moet houden.

De statuten van Sagittarius (NL) zijn hier te vinden. De Engelse versie kun je hier downloaden.

De huishoudelijke reglementen zijn de regels en bepaling die aanvulling geven op de statuten. Deze regels gelden voor alle leden en de vereniging zelf.

Deze huishoudelijke reglementen zijn hier te vinden. Het privacybeleid kun je hier opvragen.

Scroll naar boven