Commissies

Binnen de vereniging wordt er veel gebruik gemaakt van het werk wat de verschillende commissies doen. Zonder deze commissies zou de vereniging niet kunnen zijn zoals het nu is. Hieronder een overzicht van de verschillende commissies die er binnen de vereniging zijn. Voor sommige commissie zoeken we nog nieuwe mensen, als je geïnteresseerd bent om een commissie te helpen, spreek dan een van de bestuursleden of stuur ze een mailtje.

 

Sexie: De Sexie (Sagittarius EXcursie commissIE) is de activiteitcommissie van Sagittarius. Zij organiseren buiten de trainingen om regelmatig een activiteit om het ook buiten de trainingen gezellig met elkaar te hebben.

 

WedCo: De WedCo (WEDstrijd COmmissie) organiseert de jaarlijkse A-status wedstrijd van de vereniging waar mensen vanuit het hele land op af komen.

 

MatCo: De MatCo (MATeriaal COmmissie) verzorgt het onderhoud aan het materiaal van de vereniging en bepaal grotendeels het materiaal dat de vereniging inkoopt. Door het binnenkort vertrekken van 1 lid, zijn wij op zoek naar een nieuwe lid voor deze commissie.

 

KasCo: De KasCo (KAs COmmissie) is de kascontrole commissie die de penningmeester controleert bij de financiële boekhouding. Op dit moment zoeken wij 1 nieuwe vrijwilliger voor de KasCo.

 

LuCie: De LuCie (Lustrum commissie) zorgt ervoor dat er op het lustrum van Sagittarius leuke activiteiten worden georganiseerd voor leden en oud-leden, om het lustrum een gezellige dag te maken.

 

DePRcie: dePRcie is de nieuwste commissie van Sagittarius. Haar taak is om de online omgevingen als de site en de social media van Sagittarius up-to-date en netjes te houden.

Scroll naar boven